AGREGA

1. eduki multzoa: Gizabanakoak eta pertsona arteko harremanak eta harreman sozialak


ELKARLANA
Izena: EMAN ZURE IRITZIA BELDURRIK GABE
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: banakakoen nortasuna
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Gai bati buruzko iritzi ezberdinak izateak pertsona bateraezinak direla esan nahi ez duela transmititzeko baliabide didaktikoa. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: NORBERAREN EKINTZEN GAINEKO ERANTZUKIZUNA HARTZEA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: gure erantzunkizuna
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Norbere burua ezagutzea, emozioak eta autokontrola antzemateko ezinbesteko baldintza gisa. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: BARKAMENA ESKATZEA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: erantzunkizuna
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Barkamena eskatzearen garrantziaz ohartzea harremanak errazteko eta hobetzeko. Horretarako estrategiak.

Izena: TALDEAN LAN EGITEN IKASTEA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: elkarlana
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Taldean lan egiteko teknika eta estrategiak erakutsi eta definitzen dituen baliabide didaktikoa. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: TALDEAN LAN EGIN
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: elkarlana
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Taldean lan egiteko teknika eta estrategiak irakasten dituen baliabide didaktikoa. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: NORBERE BURUA EZAGUTZEA ETA BALIOESTEA
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Webquest honekin norberaren emozioen identifikazioa landuko da, eta sentimendu nahiz emozioen adierazpen egokia.

Izena: EMOZIOAK ADIERAZTEA
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Sarien jasotzea atzeratzen jakitearen garrantzia, inpultsibotasuna kontrolatzeko modu gisa.

Izena: BULKADAK KONTROLATZEA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Bestea haserre dagoen egoera bat kontrolatzeko estrategiak ezagutzea.

Izena: ELKARRIZKETA BAT HASTEA ETA MANTENTZEA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Estrategiak elkarrizketa bat hasteko eta mantentzeko.

Izena: TREBETASUN SOZIALAK BALORATZEA
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Trebetasun beharra besteekin era egokian harremanak izateko.

Izena: BESTEAREN BALIOAREKIKO AFEKTUA ETA ESKER ONA ADIERAZTEA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Besteekiko esker ona norberaren eta besteen autoestima eta harreman sozialak hobetzeko elementutzat.

Izena: LAGUNTZA ESKATZEA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Laguntza nola eskatu jakiteak duen garrantzia.

Izena: BESTEAREN HASERREALDIAK ULERTU
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Erabaki bat hartzen denean kontuan hartu norberarengan nahiz besteengan edukiko dituen ondorioak.

EMAKUMEA HISTORIAN
Izena: Gizartea eta emakumea Erroma klasikoan
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Emakumea historian zehar
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: Emakumeen egoera Erromatar Inperioan aurkezten da. Rolak, eskubideak eta emakumeen paper aktiboa erromatar gizartean eta baita ere emakumearen irudia mitologian.

Izena: GIZONA ETA EMAKUMEA ERROMA KLASIKOAN
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Hiritartasunerako Hezkuntza
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Erroma klasikoko familiaren, ezkontza eta hezkuntzaren ikuskera eta antolaketa pertsonal nahi pribatua landuko dira eta egungo gizartean duen eragina baita ere.

Izena: LANA ERROMA KLASIKOAN
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: berdintasunerako heziketa
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Erroma klasikoan emakume esklabuek pairatzen zuten egoerari buruzko informazio ibilbidea. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: Emakumeak bakearen alde
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Berdintasuna
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 4 saio
Irizpenak: Hurbilpena bakearen alde borroka egin duten eta borrokatzen duten emakumeengana. Zenbait emakumeren irudietara hurbiltzea bilatzen da, bakearen aldeko borrokan bereziki esanguratsuak izan direnak. Esparru honetan emakumeak duen paperari buruzko hausnarketa egitea ere bilatzen da.

Izena: EMAKUME HIRITARRAK MOBILIZATUTA: MAIATZAREN PLAZAKO AMAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: bizikidetza
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Ikasleak kontzientziatu helburu amankomunak bilatzeko orduan indarrak batzeko aukerari dagokionez. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: BIDAIARI HANDIAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: berdintasunerako heziketa
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Esploratzaileen lehen gizarteetan emakumeak jokatzen zuen papera azaltzea. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: HEGALDUN EMAKUME ETA GIZONAK
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: berdintasunerako hezkuntza
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Emakumeek hegazkintzaren hasieran izan zuten parte-hartze aktiboa kontatzea. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: ESPLORAZIOAK ETA ABENTURAK
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: berdintasunerako hezkidetza
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Ezagutzera eman emakume bidaiari, antropologo, etnografo, arkeologo, egiptologo eta abarren bizitza, obra eta ibilbide profesionala. Egokia DBH-rako ere.

Izena: MUNDUKO GAILURREN KONKISTA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Emakumeen parte-hartzea nabarmendu mendizaletasunean. Egokia DBH-rako ere.

Izena: EMAKUMEAK ESPAZIOAREN KONKISTAN
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka edo binaka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Beste herrialde batzuetan zenbait emakumek egiten duten gizarte-lana ezagutzera ematea. Egokia DBH-rako ere.

EMAKUMEA MITOLOGIAN
Izena: PANDORA, ZIGORRA EMAKUME IZENAREKIN
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: emakumeen garrantzia mitologian
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Ezagutu eta aztertu Pandoraren mitoa, Zeusen aginduz sortutakoa gizonarentzako zigor gisa. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: JAINKOSA BIRJINAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: emakumeen garrantzia mitologian
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Ezagutu, aurkeztu eta aztertu emakumeengan independentzia eta autosufizientzia ordezkatzen duten arketipoak (Atenea, Artemisa, Hestia) Ikaskuntza Objektu honek hamar pantailako argazki-galeria du. Irudien eta dagozkien testuen bitartez, jardueren bidez ebaluatuko diren edukiak aurkezten zaizkio ikasleari. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: OLINPON EMAKUMEZKOENA ETA GIZONEZKOENA DENA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: emakumeen garrantzia mitologian
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Greziar mitologian emakumeei eta gizonei esleitzen zaion gizarte rola aztertzea. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: AFRODITA, MAITASUNAREN ETA EDERTASUNAREN JAINKOSA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: emakumeen garrantzia mitologian
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Aztertu Afroditak ordezkatzen duen arketipoa eta bere oinordetza gure egungo pentsamoldean. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: JAINKOSAK ETA TRADIZIOA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: emakumeen garrantzia mitologian
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Ezagutu, aurkeztu eta aztertu jainkosa batzuek (Hera, Demeter, Persefone) ordezkatzen ditutzten paper tradizionalak. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: JAINKOSA ETA JAINKO ERROMATARRAK
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: emakumeen garrantzia mitologian
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Greziar mitologian emakumeei eta gizonei esleitzen zaion gizarte rola aztertzea. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: Emakumeak greziar mitologian
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Emakumea historian zehar
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2saio
Irizpenak: Greziar mitologiako jainkosei buruzko berrikuspen laburra, eta beren papera eta adierazgarritasunari buruz, erlijioaren esparruan nahiz gizarteko beren islan.


KULTURARTEKOTASUNA
Izena: KULTURARTEKOTASUNA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Munduko zenbait kultura desberdinak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: Hainbat kulturak eta herrik gizateriaren garapenerako eta aurrerapenerako egin dituzten ekarpenak ezagutzeko eta balioesteko sekuentzia didaktikoa.

INMIGRAZIOA
Izena: KLANDESTINOAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: berdintasunerako heziketa
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Etorkinen baldintzak (paterak, bizi-baldintzak, sentsibilizazioa eta harrerarako baldintzak) ikertzea. Oso egokia DBH-rako ere.

PERTSONA NAGUSIAK
Izena: BERTAKOAK EDO ETORKIN DIGITALAK?
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: berdintasunerako hezkuntza
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Belaunaldien arteko eta berdinen arteko ezberdintasunak ekiditea. Oso egokia DBH-rako ere.

2. eduki multzoa: Komunitatean bizitzea

Izena: KOMUNIKATZEKO MODU BERRIAK ETA SEGURTASUNA SAREAN
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Komunikazioen segurtasuna
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 4 saio
Irizpenak: Ikasleak komunikatzen diren inguruan bakerako hezkuntza eta indarkeriarik eza bultzatzeko sekuentzia didaktikoa. Sarean segurtasuna izan dadin eta indarkeriarik eza errespeta dadin faboratzea.

Izena: Internet aroa: bakearen aldeko konpromisoa. Utopiak?
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: internet mundua
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Sarean gara dezakegun bakerako hezkuntzarako alderdi positiboak eta konpromiso-alderdiak aurkezteko sekuentzia didaktikoa. Beste ikuspegi bat ekarriko duten eta konpromiso eta proaktibitate sortzailea indartuko duten baliabideak sortzea. Informazioa modu arduratsuan erabiltzearen inguruko gaia aurkeztea

Izena: NI BESTEA NAIZ
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Diskriminazioa
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Diskriminazio egoeren errekonozimendurako hezkuntza-gaia. Osatzen duten bost objektuek, ikasleek integrazio proiektuetan parte har dezaten sustatzen duten kasuak adierazten dituzte

Izena: LAUGARREN MUNDUA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: baliabide gutxikoen bizimodua
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Ikasleak hiriak inposatzen duen pobrezia eta ikusezintasun eta aisialdiaren kultura berriaren kontzeptu berriez jabetzeko sekuentzia didaktikoa

LANA PARTEKATU
Izena: LANA PARTEKATU, DENBORA LIBREA BANATU
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: berdintasunarako heziketa
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Batera etortzean oinarritutako antolaketaren eredua igorri, lanak pertsona guztiek partekatzen ditugun ereduan eta aisialdiaz berdin goza dezagun. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: LANA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: berdintasunerako heziketa
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Sexista izaerako baldintzatzaileek eraginik ez duten etorkizunerako lanbide bat egokiro aukeratzeko gaitasuna aurkitu eta garatu. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: ETXEKO LANAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: berdintasunerako heziketa
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Etxeko lanen balioa eta etxe bat egoera egokian mantentzeak kostatzen duen esfortzua ezagutzea. Oso egokia DBH-rako ere.3. eduki multzoa: Gizartean bizitzea

Izena: UMEAK GERRAN
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: munduko gatazkak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Egungo gatazkarik nagusienak irakatsi. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: Hiritartasuna mundu globalean
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: hiritartasuna
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: Sekuentzia honetan XXI. mendeko hiritartasunerako positiboak diren elementuak eman nahi dira, aldaketa sozialen alde egin, klima-aldaketa geldiarazteko elementu pragmatikoak ezagutu, eta, batez ere, ikasleen hausnarketa bultzatzea hiritarren baloreei dagokionez


ESKUBIDEAK
Izena: ETXEBIZITZARAKO ESKUBIDEA
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: gure eskubideak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Etxebizitzarako oinarrizko eskubideaz gozatzeko zailtasuna. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: KULTURA, KIROL ETA AISIALDIRAKO AUKERA IZATEKO ESKUBIDEA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: gure eskubideak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Kultura edo kirol jarduerez gozatzeko eskubidea izateko zailtasunak. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: HIRITARRAK?
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Baldintza duinak. Administrazioen erantzukizuna. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: INGURUMENAREN ESKUBIDEAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Objektu honekin bilatzen da ikaslea ingurumena zaintzearen garrantziaz jabetu dadila, eta ingurumenak mehatxatzen duten arriskuek gizakien etorkizunean izango duten eraginaz. Halaber, ingurumenaren babeserako ekimenak sustatzea ere bilatzen da.

Izena: ESKUBIDE DIGITALAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Webquest honetan ikasleak egungo Espainiako legeak ezagutu beharko ditu, Interneten eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien munduari buruzkoak. Horretaz gain, beste herrialde batzuetako egoerarekin alderatu beharko ditu Espainiako legeak.

Izena: Mundua ulertzeko: giza eskubideen urratzeak
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Giza eskubideak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Giza eskubideak errespetatzea eta, urratzeak salatzen eta gaitzesten dituzten gaikako foroak abiapuntu hartuta, eskubideok defendatzea faboratzeko sekuentzia didaktikoa. Modu positiboan bideratzea, gazte berriemaile edo berriemaile txiki gisa. Berezitasunak modu positiboan erakustea eta estandarizatuta dauden ereduen ordezkoak eskaintzea.

Izena: UMEEN ESKUBIDEAK
Ekintza mota: JClic
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: César Martínez Iturralde .Jclic bilduman aurkitua.
IKT beharrak: internet. Java programa ezinbestekoa da ipinita izatea ordenadorean ekintza hau online egiteko. Aukera dago ordenagailura jeisteko eta bertatik egiteko (CLIC programa instalatu ondoren).
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: UNICEF-eko ekintza batean oinarrituta. Entzunaldi batzuk ez dira ondo ulertzen baina lagungarri izan daiteke.

Izena: HAURREN ESKUBIDEAK
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Objektu honekin ikasleak Haurren eskubideen Hitzarmena ezagutu dezala bilatzen da, gaur egun bere artikuluen errespetu edo ez betetze maila zein den ere. NBEko batzarrak 1989an onartu zuen hitzarmen hau. Era berean, ikasleak, egungo munduan elkarbizi diren maila sozio-ekonomiko eta geografiko ezberdinetako adingabekoek bizi dituzten egoerak ulertu ahal izango ditu.

Izena: Giza eskubideak gure ingurune hurbilean
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: giza eskubideak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Ikasleak ingurune hurbilaren eta ingurunearekiko konpromisoaren aurrean sentikortzeko sekuentzia didaktikoa. Animalien eta planetaren aldeko ekintza positiboak bakearen kulturarako mesedegarri direla ikustea. Giza eskubideak errespetatzea, jarrera irekiarekin eta pluralarekin.

Izena: Giza eskubideak
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: giza eskubideak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 3 saio
Irizpenak: Haurrekin eta nerabeekin enpatia sortuz, giza eskubideen inguruko jakintza ikuspegi aplikatutik (aipatu Espainiako konstituzioa) aurkezteko sekuentzia didaktikoa. Ikuskera konstruktibistatik pentsamendu kritikoa eta sortzailea sustatzea

Izena: GIZA ESKUBIDEAK
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Webquest honetan ikasleak Giza Eskubideen Aitorpena betetzen ez duten herrialdeak eta beren arrazoiak ikertu beharko ditu, NBEan eskubide hauen aitorpenaren historiari buruzko lanetik abiatuta.

Izena: SHIRIN EBADI. EMAKUMEEN ESKUBIDEAK ETA ASKATASUNAK ISLAMAREN BARRUAN
Ekintza mota: AGREGA-webquest
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Eskubide zibilen eta demokraziaren aldeko Irango ekintzaileari buruzko ikerketa Webquest-a. 2003ko Bakearen Nobel saria: Shirin Ebadi.

Izena: NIRE IZENA ROSA PARKS DA
Ekintza mota: AGREGA-webquest
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Webquest honekin AEBetako eskubide zibilen aldeko ekintzaile honen bizitza landuko da. 1955 urtean autobuseko bere eserlekua zuri bati uzteari uko egin zion, garaiko legeei kontra eginez.

Izena: BELTZEZ ETA IXILEAN
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Bakearen aldeko emakumeen nazioarteko mugimendua. Bere jatorria 1988an kokatzen da, emakume israeldarrak eta palestinarrak Jerusalemen irten zirenean, beltzez jantzita, Palestinaren okupazioaren aurka protesta egiteko


DESGAITUEN ESKUBIDEAK
Izena: Giza eskubideak eta desgaitasuna
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota giza eskubideak:
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Desgaituen egoerara hurbiltzea eta egoera hori ulertzea, giza eskubideen ikuspuntutik. Helburua pertsona desgaituen egoeraz hausnartzea eta kontzientziatzea da, giza eskubideen ikuspuntutik.

Izena: Giza e-Eskubideak eta Haur eta Gazteen e-Eskubideak
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Giza Eskubideak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Sekuentzia didaktiko honetan giza eskubideak eta beren urraketak lantzen dira, kasu errealen aurkezpenetatik abiatuta. Halaber, ikasleen parte-hartze aktiboa sustatu nahi da, eta beren hausnarketa bultzatu oinarrizko giza eskubideen urraketak ematen diren munduko gatazketatik eratorritako gatazken inguruan

Izena: Oinarrizko trebetasun sozialak
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: banaka eta taldeka.
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 5 saio
Irizpenak: Oinarrizko trebetasun sozialak pertsonen arteko harremanetarako. Helburua da ikasleak trebetasun sozial batzuk praktikatzeak duen garrantziaz ohartzea da, bereziki gizarteratzeko eta, ondorioz, hobekuntza pertsonalerako.

Izena: PERTSONA DESGAITUEN IKUSEZINTASUNA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: pertsona desgaituak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Ikusezintasunaz ohartzea pertsona askoko kolektibo baten testuinguru sozialetan. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: MUGITZEKO ESKUBIDEA
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: pertsona desgaituen eskubideak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Garraio publikoak erabiltzeko ohiko zailtasunak. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: KOMUNIKAZIORAKO ESKUBIDEA
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: pertsona desgaituen eskubideak, gorrak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: saio 1
Irizpenak: Informazioaren eta komunikazioaren oinarrizko eskubideaz gozatzeko zailtasuna, bereziki sentimen-desgaitasunen ondorioz. Oso egokia DBH-rako ere.GATAZKAK
Izena: EUROPAN GAUR EGUN DIREN GATAZKAK
Ekintza mota: AGREGA-WEBQUEST
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: gatazkak.
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Webquest honetan ikasleak Europan gaur egun diren gatazka batzuk ezagutuko ditu. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: Gatazkaren prebentzioa: lankidetza
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: lankidetza
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Gatazkei positiboki aurre egiteko tresnak ikasleei emateko asmoz, talde-lana sustatzeko eta horrek dituen abantailak erakusteko sekuentzia didaktikoa.


DEMOKRAZIA
Izena: DEMOKRAZIA KALEAN
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: herritartasuna
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Argazki-galeria honetan demokrazia herritarrengana hurbiltzen duten eragile desberdinak ikus daitezke. Oso egokia DBH-rako ere.

Izena: Balore demokratikoak
Ekintza mota: AGREGA
Hizkuntza: Euskaraz
Egilea: PROYECTO AGREGA-n aurkitua.
IKT beharrak: internet.
ODE mota: Balore demokratikoak
Taldekatzea: Bakarka eta taldeka.
Denbora: 2 saio
Irizpenak: Sekuentzia didaktiko honetan, kasu batzuetan Espainiako historia demokratikoa aztertuta, ondokoak landuko dira: erakunde demokratikoak, estatu demokratikoaren eta eragileen antolaketa eta herritarren partaidetzak demokraziaren garapenean eta heltzean.