AGREGA:MATEMATIKA HIRUGARREN ZIKLOA.1- AZALERA


2- BOLUMENA


3- DENBORA


4- EDUKIERA


5- KALKULAGAILUA


6- LUZERA


7- MASA (PISUA)


8- PARAMETRO ESTATISTIKOAK


9- SISTEMA HIRUROGEITARRA


10- TAULA ETA GRAFIKO ESTATISTIKOAK


11- TENPERATURA


12- TXANPON SISTEMA


13- ZATIGARRITASUNA


14- ZORIA ETA PROBABILITATEA


15- SIMETRIAK
Agrega Euskadi

5. MAILA

Zenbaki arrunten biderketa/División de números naturales
Txanpon sistema: euroa /El sistema monetario: el euro
Poligonoen elementuak eta klasifikazioa, triangeluak eta laukiak/
Elementos y clasificación de polígonos, triángulos y cuadriláteros
Espazioaren geometria/Geometría del espacio
Edukiera eta masa/ La capacidad y la masa...
Estatistika/La estadística...
Zenbaki proportzionaltasuna: ehunekoa/La proporcionalidad numérica: tanto por ciento
Frakzioak eguneroko bizitzan/Las fracciones en la vida cotidiana
Azalera neurriak/Medidas de superficie
Denbora neurtu/Medir el tiempo
Luzerak neurtu eta konparatu/Medir y comparar longitudes
Zenbaki hamartarrak(Zenbakikuntza hamartarraren sistema eta bestesistema batzuk)
Numeros decimales (El sistema de numeración decimal y otros sistemas)
Zatikiekin eragiketak/Operaciones con fracciones
Zenbaki arruntekin eragiketak/Operaciones con números naturales
Buruketak zenbaki arruntekin/ Resolución de problemas con números naturales
Informazioaren trataera: estatistikaTratamiento de información: Estadística